Välkommen till Quitantia ”Kvittansia” Redovisning AB

Min affärsidé är att som Auktoriserad Redovisningskonsult erbjuda redovisningstjänster till små- och medelstora företag, att alltid sätta kunden i centrum, vara hjälpsam och hålla en personlig, vänlig kontakt med samtliga företagare. En del uppfattar ekonomin och administrationen i företagandet som betungande, kostsam och tidskrävande. Jag tycker att det är en rolig och tillfredsställande utmaning att hjälpa till, reda ut begreppen och lösa eventuella problem!

Jag ser gärna att ni tänker på mig som er externa ekonomiavdelning/back office.

Du är kanske fundersam över behovet av att behöva belasta ditt resultat med redovisningstjänster. Även din tid är pengar och den vill du säkert helst ägna åt att bedriva den verksamhet du brinner för.

Eftersom Quitantia är ett litet bolag och jag som ägare driver den dagliga verksamheten finns det inget utrymme för missnöjda kunder. Jag ser till att ditt engagemang hos mig är välinvesterade pengar. Det kan vara tufft att på egen hand hålla dig uppdaterad på alla nyheter inom redovisning, skatter och rapporteringsnormerna som är i ständig förändring.

Som auktoriserad redovisningsbyrå håller jag mig ständigt uppdaterad genom regelbundna kurser, dokumentation samt genom vårt kontaktnät med andra redovisningskonsulter och revisorer.

Jag hjälper små- och medelstora företagare med att hålla ordning på- och reda ut begreppen kring bolagets redovisning. Jag finns här som din kvalificerade redovisningskonsult med back office tjänster.

Bolaget har en fullgod ansvarsförsäkring tecknad hos SRF Konsult AB.

Välkommen in på sidan för att läsa mer!

Aktuellt

Publicerat 14 oktober 2021

Vad gäller för läkarintyg?

Fram till och med den 30 september gäller de tillfälliga reglerna kring områden inom sjukförsäkringsområdet. Det kommer inte att ske någon förlängning.Regeringen har nu aviserat att det inte kommer att bli någon förlängning av de åtgärder som var avsedda att minska kostnader och administration kring sjukförsäkringar. Det rör sig om ersättningen för arbetsgivares …

Läs mer

Publicerat 14 oktober 2021

Vilka friskvårdsaktiviteter är skattefria?

Skatteverket har hittills publicerat en lista över godkända friskvårdsaktiviteter. Listan kommer tas bort vid årsskiftet. Det beror inte på att bestämmelserna har ändrats. Orsaken är i stället att listan ibland har uppfattats som en komplett lista över godkända aktiviteter, vilket den inte är. Friheten är stor för arbetsgivaren att godkänna olika typer av motionsaktiviteter som …

Läs mer

Publicerat 14 oktober 2021

Kan man fatta beslut i ett AB utan styrelsemöte/bolagsstämma?

Svaret är ja. Det kallas att man fattar beslut per capsulam. Om alla styrelseledamöter är överens kan styrelsen fatta beslut utan styrelsemöte. Beslutet och att det har fattats utan styrelsemöte (per capsulam) ska antecknas i ett protokoll. Beslutet blir giltigt när alla styrelseledamöter har skrivit under protokollet. Motsvarande gäller om alla aktieägare är överens. Då kan de …

Läs mer

1 2 3 15